bokomslag Leva med allergi : samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv
Vetenskap & teknik

Leva med allergi : samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv

SONJA OLIN LAURITZEN

Inbunden

319:-
  • 220 sidor
  • 2007
ALLERGI BETRAKTAS IDAG SOM en av våra stora folksjukdomar. I den här boken fokuserar skribenterna på vad allergi och annan överkänslighet innebär för en människa i det dagliga livet. Det handlar om den påverkan och de begränsningar en allergisjukdom medför, om hur samhället reagerar på allergi och vilka förbättringar man försöker åstadkomma för dem som besväras av allergi. Bokens redaktör Sonja Olin Lauritzen skriver i förordet: ... frågor om allergins psykologiska, sociala och kulturella innebörder spänner över ett brett fält, ett fält som kan belysas från olika vetenskapliga utgångspunkter. Att det finns behov av flervetenskapliga ansatser för en mer mångsidig belysning av allergifrågan har uppmärksammats i olika sammanhang. Avsikten med denna bok är att bidra till en sådan kunskapsutveckling. Bokens författare skriver bl a om föräldrars syn på möjligheten att undvika allergi, om platsens betydelse för unga män med astma och allergi och om omgivningens möte med allergikern. Sonja Olin Lauritzen är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Tidigare har hon bl a varit medredaktör för boken När människan möter medicinen (2004).
  • Författare: SONJA OLIN LAURITZEN
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789173311113
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 220
  • Utgivningsdatum: 2007-10-03
  • Förlag: Carlsson bokförlag AB