bokomslag LEGO Star Wars
Barnböcker

LEGO Star Wars

Inbunden

199:-
  • 2012
  • Del 2(Lego Star Wars)
Det är dags för den andra ronden i Den stora upphandlingen - kulturrevolutionen inom sjukvården i Stockholmsregionen. Johan Hjertqvist beskriver i sin rapport de nya stegen i sjukvårdsreformerna i Stockholms läns landsting. Under 2002 skall akutsjukvården konkurrensutsättas efter långvariga förberedelser. Sjukvård för miljardbelopp skall upphandlas. Rapporten visar varför processen har svårt att komma upp ur startgroparna. Flera brister identifieras i skriften. Landstingsledningen har inte givit besked om hur ägarstyrningen av sjukvården ska utformas och om bolagiseringen av sjukhusen ska fortsätta. Viktiga pusselbitar som nya ersättnings- och uppföljningssystem har inte kommit fram i tid. Förarbetet har därför haft svårt att vinna trovärdighet inom sjukvårdsorganisationen. - Sjukvården i Sverige - och i Stockholmsregionen -har samtidigt aldrig varit bättre än nu. Landstingets produktionsmonopol har avlösts av ett panorama av vårdproducenter, där många är personalägda. Men det räcker inte. Förväntningarna växer mer än förmågan att motsvara dem, säger Johan Hjertqvist. Läs boken online (PDF-format)
  • Originaltitel: If I gained the world
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9788792710864
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2012-02-21
  • Del i serien: Lego Star Wars
  • Läsordning: 2
  • Förlag: Cargo Int