bokomslag Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden - (bok + digital produkt)

Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden - (bok + digital produkt)

Torsten Örtengren

Häftad

  • 468 sidor
  • 2015

Andra format:

Boken har skrivits av ett dussin experter med sammanlagt mer än 250 års erfarenhet från värdepappersmarknaden och från tillsynsfrågor gällande finansiella företag. Redaktör är Torsten Örtengren, civ.ek. med mångårig erfarenhet av rådgivning och utbildning i börs- och styrelsefrågor.

En grundläggande förutsättning för att värdepappersmarknaden ska fungera effektivt är att alla parter har förtroende för varandra, det vill säga att marknadens spelregler anpassas efter marknadens utveckling och att reglerna efterlevs. Den här boken syftar till att ge läsaren en bred kunskap om värdepappersmarknaden och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de finansiella företagen.

I boken beskrivs värdepappersmarknadens funktion och aktörer samt de lagar och regler som gäller för olika typer av finansiella företag, med en fördjupning avseende kontroll och styrning. Dessutom ger boken grundläggande kunskaper om finansiell

ekonomi och finansiella instrument.

Boken utgår från SwedSecs kunskapskrav för ledning och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden och vänder sig till styrelseledamöter, verkställande direktörer, ledande befattningshavare, personer som arbetar med compliance och riskkontroll, bolagsjurister, revisorer, advokater och studenter, som söker kunskap på området.

Tillgång till en digital version av boken ingår. Den nås med hjälp av en kod på omslagets insida.


  • Författare: Torsten Örtengren
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144103617
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 468
  • Utgivningsdatum: 2015-02-09
  • Förlag: Studentlitteratur AB