bokomslag Läsinlärning och självförtroende : psykologiska teorier, empiriska undersökningar och pedagogiska konsekvenser
Språk & ordböcker

Läsinlärning och självförtroende : psykologiska teorier, empiriska undersökningar och pedagogiska konsekvenser

Karin Taube

Häftad

289:-
  • 134 sidor
  • 2004
Hur går det till när barn lär sig läsa? Varför är det så lätt för vissa och svårt för andra? Om man ska hjälpa barn att lära, är det bra att känna till vad Karin Taube skriver, föredömligt klart och redigt på drygt 100 sidor.

I denna bok pekar författaren på en särskild pusselbit i
lärinlärningsprocessen som spelar stor roll när barn ska lära sig läsa och
skriva: Självförtroende, barnets självbild. Den kan vara rena autostradan
till god och tidig läskunnighet, men ibland som en besvärlig hinderbana. Många pedagogiska forskare och ännu fler lärare kan
berätta om sambandet mellan läsinlärning och självförtroende och
författaren refererar deras erfarenheter och ger belysande exempel. Till
slut ställs den självklara frågan ”Så hur gör man då?” och där är svaren
inte så enkla och entydiga. Författaren ger dock en rad handfasta råd och
tips utifrån sina breda kunskaper och erfarenheter i ämnet.

Läsinlärning och självförtroende vänder sig till studerande i utbildningsvetenskap, blivande och färdigutbildade lärare inom grundskolans tidiga år, förskolan samt till föräldrar.

Karin Taube är professor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet
  • Författare: Karin Taube
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789172274167
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 134
  • Utgivningsdatum: 2004-11-01
  • Förlag: Norstedts Akademiska Förlag