bokomslag Läsa på främmande språk
Språk & ordböcker

Läsa på främmande språk

Bo Lundahl

Häftad

359:-
  • 234 sidor
  • 1998
? Vad kännetecknar en kreativ läsning av texter?
? Vilken betydelse har läsförmågan för inlärningen av ett främmande språk?
? Vad innebär autenticitet? Vilka argument talar för läsningen av autentiska texter?
? Varför är förförståelsen så viktig för att man ska förstå en text?
? Hur kan läsning leda till samtal och skrivande?
? Hur kan elever inom ramen för projektbaserat lärande utveckla sin förmåga att ställa egna frågor och arbeta självständigt?
? Vilka möjligheter respektive begränsningar ger Internet och uppslagsverk på cd-rom?
Dessa frågor och många andra behandlas i Läsa på främmande språk. Med utgångspunkt i språk- och litteraturvetenskapliga forskningsrön resonerar författaren om hur läsarbete kan bedrivas på olika stadier, från det fjärde skolåret till gymnasiet. Samtidigt som boken förser läsaren med en teoretisk ram är den praktiska förankringen tydlig. De många exempel som ges rör engelska, men bokens innehåll är relevant när det gäller läsning på främmande språk i en vidare mening.
  • Författare: Bo Lundahl
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144489018
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 234
  • Utgivningsdatum: 1998-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur