bokomslag Läs- och skrivinlärning
Språk & ordböcker

Läs- och skrivinlärning

Ester Stadler

Häftad

239:-
  • 104 sidor
  • 1998
En väl utvecklad läs- och skrivförmåga är en viktig förutsättning för en människas kunskapsutveckling inom alla områden. Därför måste läs- och skrivundervisningen prioriteras under de första skolåren. I denna bok utgår författaren från ny internationell forskning om läs- och skrivinlärning. Hon redogör för de viktigaste aspekterna av den grundläggande skriftspråksinlärningen och ger exempel på lämpliga tillvägagångssätt i undervisningen. Hon poängterar bland annat hur viktigt det är att läraren tar hänsyn till den stora variation i bokstavsintresse och skrivberedskap som kan finnas hos barnen. Bokens syfte är att ge lärare inspiration i arbetet med att utveckla goda metoder för läs- och skrivinlärning. Boken är främst avsedd för utbildning av förskollärare och grundskollärare. Den är även av intresse för dem som i sitt arbete möter barn eller vuxna med bristande läs- och skrivfärdigheter.
  • Författare: Ester Stadler
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144004761
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 104
  • Utgivningsdatum: 1998-11-02
  • Förlag: Studentlitteratur