bokomslag Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2017
Psykologi & pedagogik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2017

Skolverket,

Häftad

219:- (279:-)
 • 2017
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS.

OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den befintliga läroplanen från 2017 kommer i och med detta bli ogiltig fr.o.m. den 1 juli. Så snart mer information blir tillgänglig kommer informationen att uppdateras.

Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den här utgåvan.

Läroplanen innehåller fem delar:
 • 1. Skolans värdegrund och uppdrag
 • 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
 • 3. Förskoleklassen
 • 4. Fritidshemmet
 • 5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav
 • Originaltitel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2017
 • Författare: Skolverket
 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789138327166
 • Språk: Svenska
 • Utgivningsdatum: 2017-08-22
 • Förlag: Norstedts Juridik