bokomslag Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016
Psykologi & pedagogik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016

Skolverket

Häftad

219:- (279:-)
 • 284 sidor
 • 2016
I AUGUSTI-17 UTKOM EN REVIDERAD VERSION. 2016 års version är giltig till ht 2019, därefter måste 2017 års version tillämpas.

Läroplanen revideras under 2017 med skrivningar om digitalisering, se Relaterade produkter, till höger. Den nya utgåvan beräknas komma från tryck i mitten/slutet av augusti.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya läroplanen eller utgåvan från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.

Nyheter i Läroplan för grundskolan. REVIDERAD 2016:
 • Avsnitt 2.5 Övergång och samverkan
 • Nya avsnitt för förskoleklass och fritidshem
 • Kunskapskrav i läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk

I den här upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskapskrav för samiska.

Den föregående revideringen 2015, omfattade: tillägg av kinesiska inom ämnet moderna språk samt de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, inom ämnet modersmål. De matriser som fanns i den ursprungliga versionen av Läroplan för grundskolan (2011) finns endast att ladda ned från Skolverkets webbplats. Hämta matriserna här:
Matriser Skolverket

Den samlade läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

I den andra delen anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna
 • Normer och värden
 • Kunskaper
 • Elevens ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Skolan och omvärlden
 • Bedömning och betyg
 • Rektorns ansvar


3. Kursplaner och kunskapskrav
I den tredje delen finns de kursplaner och kunskapskrav som gäller för respektive skolform. Kursplanerna innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. De inleds med motiven till varför ämnet finns i respektive skolform. Därefter anges syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet.
I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Utformningen lämnar utrymme för läraren att göra egna fördjupningar eller tillägg.

 • Originaltitel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016
 • Författare: Skolverket
 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789138326916
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 284
 • Utgivningsdatum: 2016-09-09
 • Förlag: Norstedts Juridik