bokomslag Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Psykologi & pedagogik

Läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Häftad

229:-
 • 164 sidor
 • 2011
FÖRSÄLJNING STOPPAD DÅ REVIDERAD VERSION KOMMER FRÅN TRYCK INFÖR SKOLSTARTEN I HÖST. Se, Relaterade produkter till höger.

Den samlade läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
I den andra delen anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna
 • Normer och värden
 • Kunskaper
 • Elevens ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Skolan och omvärlden
 • Bedömning och betyg
 • Rektorns ansvar
3. Kursplaner och kunskapskrav
I den tredje delen finns de kursplaner och kunskapskrav som gäller för respektive skolform. Kursplanerna innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. De inleds med motiven till varför ämnet finns i respektive skolform. Därefter anges syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet.
I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Utformningen lämnar utrymme för läraren att göra egna fördjupningar eller tillägg.
Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.
 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789138325438
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 164
 • Utgivningsdatum: 2011-08-12
 • Förlag: Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)