bokomslag Lärobok i immaterialrätt
Juridik

Lärobok i immaterialrätt

Marianne Levin

Häftad

729:- (939:-)
  • 632 sidor
  • 2011
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en väsentlig roll, ekonomiskt och kulturellt. Upphovsrätt, patenträtt, formgivnings- och mönsterrätt samt känneteckensrätt står i dag för mycket stora värden i företagen, samtidigt som den moderna tekniska utvecklingen har inneburit att immaterialrätten kommit in i hemmen och berör så gott som var och en.

EU-rätten har under senare år fört med sig påtagliga förändringar på området och skapat en delvis ny immaterialrättskultur. Immaterialrättsliga frågor står numera högt på den internationella dagordningen med både positiva och negativa förtecken, bl.a. i samband med klimatförhandlingar, global spridning av välstånd, hållbar utveckling och åtgärder för förbättrad folkhälsa i de fattigaste delarna av världen.

Den tionde upplagan av Lärobok i immaterialrätt behandlar därför den nationella immaterialrätten i ljuset av den europeiska och internationella utvecklingen. Den följer den struktur och de värderingar som funnit i tidigare upplagor, som i sin tur främst har varit baserade på Mogens Koktvedgaards ”Læerebog i immaterialret” (1992). Mogens Koktvedgaard var professor i rättsvetenskap vid Köpenhamns universitet fram till sin död 2003, och hans betydelse för synen på immaterialrätt i Norden har varit banbrytande.

Boken vänder sig i första hand till juridikstuderande. Men den insiktsfulla och
problemorienterade framställningen liksom de många hänvisningarna till nationell och utländsk praxis och doktrin gör den till en värdefull rättskälla för praktiker på området.
  • Författare: Marianne Levin
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 10
  • ISBN: 9789139205500
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 632
  • Utgivningsdatum: 2011-09-12
  • Förlag: Norstedts Juridik