bokomslag Läraryrket : ett mångfasetterat kuppdrag
359:- (499:-)
  • 248 sidor
  • 2011

Komplexiteten i läraruppdraget innebär att lärare dagligen ställs inför olika dilemman. Inte sällan sätts olika perspektiv, intressen, ambitioner, ansvar och krav mot varandra. Att vara lärare och ansvarig för barns och ungdomars lärande och utveckling kräver därför en mängd olika kompetenser.

Boken är indelad i fyra teman som syftar till att öka medvetenheten om läraruppdragets mångfasetterade natur och komplexitet – elevers förutsättningar, undervisning, sociala kategoriseringar och samhälleliga uppdrag. De olika områdena belyses i bokens kapitel i form av olika autentiska fall som speglar de erfarenheter som författarna själva har mött som lärare, lärarutbildare och forskare och är konstruerade på ett sätt som inbjuder till tolkning, reflektion och diskussion.

För att sätta igång tankeprocesser och för att stimulera till diskussion finns diskussionsfrågor i anslutning till varje fall. Hur du använder dessa fall är en fråga för dig som läsare, men oavsett hur boken används kan varje kapitel bidra till möjligheten att förbereda sig på den centrala frågan: Vad innebär det att vara lärare?

Boken vänder sig främst till lärarstuderande och passar utmärkt inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i utbildningen. Den kan även med fördel användas som kompetensutveckling av verksamma lärare och vara av intresse för alla som är engagerade i skolfrågor och lärares uppdrag.

  • Författare: Alastair Henry, Anette Bolin, Lisa Dimming, Per-Henrik Grim, Eva-Lena Haag, Christina Halvarsson, Eva Johansson, Alli Klapp, Cecilia Nielsen, Ann-Louise Petersen, Signild Risenfors, Lena Sjöberg, Anna Sjögren, Kurt Wicke
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144068497
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 248
  • Utgivningsdatum: 2011-05-10
  • Förlag: Studentlitteratur