bokomslag Lärande och delaktighet
Psykologi & pedagogik

Lärande och delaktighet

Ann Ahlberg

Häftad

  • 173 sidor
  • 2001

Hur kan man möta elevers olikheter i skolan? Och hur kan man som lärare verka för att varje elev ska känna delaktighet, få tilltro till sin förmåga och lust att lära? Detta är frågor som varje lärare dagligen konfronteras med.

I denna bok behandlas dessa frågor med utgångspunkt i specialpedagogiska perspektiv på undervisning och lärande. Bokens genomgående tema är de relationer och den kommunikation som förekommer mellan skilda ansvarsnivåer och aktörer i skolans verksamhet. Detta innefattar samspelet mellan skolans styrning och organisation samt på vilket sätt skolans styrdokument får genomslag i det dagliga arbetet. Det berör också hur undervisningens innehåll och organisering kan relateras till enskilda elevers erfarenheter och möjligheter att lära.

Skolans krav och de villkor som ges för att lära beskrivs i boken med särskilt fokus på lärande och undervisning i matematik. Med utgångspunkt i det dagliga arbetet skildras och analyseras den pedagogiska utmaning som varje lärare ställs inför – att försöka finna vägar till ökat lärande och delaktighet för alla elever.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och specialpedagoger.

  • Författare: Ann Ahlberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144017747
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 173
  • Utgivningsdatum: 2001-10-08
  • Förlag: Studentlitteratur