bokomslag Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass
Psykologi & pedagogik

Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass

Marie Arnesson Eriksson

Häftad

279:-

Boken är tillfälligt slut online

  • 183 sidor
  • 2009
"Blunda nu så hårt du kan.

Önska så kommer det en tomteman

och trollar oss bort till Sagans land"

Barnen på förskolan Svejserdalen står hand i hand och läser förväntansfullt den magiska ramsan som ska ta dem till Sagans land där vad som helst kan hända.

Pedagogerna på Svejserdalen arbetar med ett sagotema under hela läsåret sagan blir den röda tråd som tillsammans med helhetssynen på lärandet används för att uppnå målen i förskolans läroplan.

Vad barnen lär sig under resorna till Sagans land minns de. De får en låtsasdimension som hjälper dem att vara kreativa och problemlösande, både nu och i framtiden. När pedagogerna möter barnen i lekens och fantasins värld sker allting på ett lustfyllt sätt och nära barnens egna erfarenheter.

Förskolläraren Marie Arnesson Eriksson berättar engagerat, med många exempel och bilder, hur arbetet med ett sagotema i förskolan kan se ut. Boken vill inspirera lärare och rektorer i förskola och grundskola att arbeta på ett nytt sätt med barnens livslånga lärande.

Innehåll:

Förord

En resa till Sagans land

-Bakgrund

Saga som grund för lärande

-Fantasiupplevelser som utvecklar

-Traditioner

Att välja saga

-Valprocessen

-Olika typer av böcker

Lek

-Fantasilek

-Tid till lek

-Väntan och avbrott

-Lek ute

-Pedagogens roll

Språk och litteratur

-Ord i vardagen

-Rumsplanering

-Barnboksveckan

-Samlingar

-Basgruppsarbete ger utrymme för språk

-Skriftspråk med hjälp av sagan

-Litterära projekt

-Poesi

-Biblioteket

Social kompetens

-Förhållningssätt

-Konfliktlösning med sagofigurer

-Vad vi är bra på

Miljö och naturvetenskap

-Miljöarbete med grön flagg

-Skogen

-Vatten

Teknik, matematik och naturvetenskap

-Vetenskapsrum

-Snickeriprojekt

-Reflexjakt

-Bygg- och konstruktionslek

-Matematik

Skapande verksamhet

-Aktiviteterna

-Bild och form på avdelningarna

-Bild- och formaktivitet

-Rörelse på avdelningarna

-Rörelseaktivitet

-Musik på avdelningarna

-Musikaktivitet

-Drama på avdelningarna

-Dramaaktivitet

Sagan på gården och i skogen

-Skogsmiljön introduceras tidigt

-Förhållningssätt

-Fantasilek ute

Jämställdhet

-Genusprojekt

Handdockor och sagofigurer

-Huvudpersoner

-Docktillverkning

-Handdockor som pedagogiskt redskap

-Sagofigurer som berör

Lekmiljöer och rekvisita

-Lekmiljöer

-Rekvisita

Ansvarsfördelning och fortbildning

-Ansvarsfördelning

-Gemensam fortbildning

Planering

-Avdelningsplanering

Dokumentation

-Vad vi har gjort-pärm

-Portfoliometodik

-Individuella utvecklingsplaner

-Utvärdering

Föräldrasamverkan

-Första kontakten

-Inskolning

-Föräldramöte i sagans tecken

-Daglig kontakt

-Familjedagar

Avslutning av temaåret

-Förskolans dag

-Avsked av handdockor

Redaktör: Annika Claesdotter

Fotografier: Marie Arnesson Eriksson

Illustrationer: Anna Bylund (s. 48), Carina Eriksson (s. 150)

  • Författare: Marie Arnesson Eriksson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789197761512
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 183
  • Utgivningsdatum: 2009-03-18
  • Förlag: Lärarförbundets förlag