bokomslag Lägg ut på djupet! : religionsfilosofisk agenda i en sekulariserad tid : en predikosamling och andra texter med teologiska kommentarer
Filosofi & religion

Lägg ut på djupet! : religionsfilosofisk agenda i en sekulariserad tid : en predikosamling och andra texter med teologiska kommentarer

Stig Dellström

Häftad

209:-
  • 368 sidor
  • 2015
Vi lever idag i ett sekulariserat samhälle där kunskapen och det allmänna medvetandet om kyrka och kristen tro är i avtagande. Däremot finns en ny öppenhet för existentiella frågor.
Bokens huvudtitel är hämtad från Lukasevangeliets femte kapitel, med temat Lägg ut på djupet, som handlar om trons utmaning att från det kända och invanda våga sig ut på djupare vatten *
Vad betyder Religionsfilosofisk agenda?
Religionsfilosofin arbetar med filosofiska metoder och verktyg i granskningen av religionens frågor om vad som är möjlig erfarenhet, gudsföreställningar, ande/materia, förnuftets gränser, ont och gott, sanning och mening m.fl. Det är utifrån sådana tankebanor tro och religion idag formuleras snarare än i traditionellt kyrkliga termer. Boken har tillkommit för att möta denna nyorientering och samtidigt visa att även i detta har den kristna teologin mycket att tillföra. Det behövs en kritisk motbild till dagens sekulariserade agenda och som samtidigt främjar kunskapen i ämnet. Därför är boken också rikligt försedd med fackteologiska kommentarer
Varför en predikosamling?
Väljer man romanens form eller poesi är det för att man anser att budskapet bäst tydliggörs just genom dessa litterära former. Predikans form och uttryckssätt är på liknande sätt ett etablerat forum för existensfrågorna.

Underlaget till boken är hämtat ur författarens predikningar och skrivna artiklar under åren i Fresta församling i Stockholms stift. Materialet har redigerats och anpassats till bokens ändamål. Författaren är kyrkoherde emeritus och teologie licentiat i religionsfilosofi och är numera bosatt i Landskrona.
*Omslagsbild: författarens foto av farleden ut från Landskronas hamn.
  • Författare: Stig Dellström
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789175692715
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 368
  • Utgivningsdatum: 2015-06-30
  • Förlag: BoD