bokomslag Lagen om offentlig upphandling : en kommentar
Juridik

Lagen om offentlig upphandling : en kommentar

Helena Rosén Andersson Eva-Maj Mühlenbock Henrik Willquist Catharina Piper

Häftad

2259:-
 • 888 sidor
 • 2015
Boken är en ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.
Nyheter i denna andra upplaga är:
· En analys av senaste rättspraxis och den senaste upphandlingsrättsliga lagstiftningen
· Tydligare koppling av reglerna till 2014 års upphandlingsdirektiv
· En början till en utökad avtalsrättslig analys av upphandlade avtal
 • Originaltitel: Lagen om offentlig upphandling : En kommentar
 • Författare: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Catharina Piper
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 2
 • ISBN: 9789139114154
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 888
 • Utgivningsdatum: 2015-07-16
 • Förlag: Norstedts Juridik