bokomslag Kvinnors liv och social rättvisa

Kvinnors liv och social rättvisa

Martha Nussbaum

Häftad

  • 356 sidor
  • 2002
Den amerikanska filosofen Martha C Nussbaum har vunnit stor uppmärksamhet genom sina arbeten om antikens filosofi, om förhållandet mellan filosofi och litteratur och om etik och politisk filosofi. I denna bok ger hon en utförlig presentation av sitt tänkande kring livskvalitet och det goda livet, som försöker förena ett aristoteliskt perspektiv med grundläggande liberala principer och ett feministiskt engagemang. Liksom Amartya Sen, vars arbeten hon bygger vidare på, ser hos livskvalitet som knutet till människors »förmåga» (capability) att realisera av dem värdesatta »funktioner». Hon vänder sig mot en rent subjektiv, preferensbaserad syn på livskvalitet och diskuterar ingående problemet med s.k. adaptiva preferenser, preferenser som anpassar sig till omständigheterna (»surt-sa-räven-om-rönnbären»). Likaså vänder hon sig mot en kulturrelativistisk uppfattning. Nussbaum ger ett »försvar för universella värden» som är avsett att kunna utgöra en grund för en tvärkulturell dialog och för berättigandet av grundläggande politiska principer. Samtidigt relaterar hon hela tiden sin filosofiska argumentation till indiska kvinnors villkor - också enskilda kvinnoöden - och till indiska feministers kamp. Utförligt diskuterar hon konflikterna mellan krav på rättvisa för kvinnor och kraven från religioner och traditionella familjemönster.
  • Författare: Martha Nussbaum
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789171731623
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 356
  • Utgivningsdatum: 2002-01-01
  • Översättare: Ulrika Jakobsson
  • Förlag: Bokförlaget Daidalos