bokomslag Kvinnor mot kvinnor : om systerskapets svårigheter

Kvinnor mot kvinnor : om systerskapets svårigheter

Christina Florin

Häftad

  • 249 sidor
  • 2004
I Kvinnor mot kvinnor berättas om hur olika kvinnoorganisationer ställdes mot varandra i början av seklet i kampen för freden, men också hur de undvek att splittras i rösträttsfrågan. Åsiktsskillnader och konflikter mellan kvinnor är en självklar del av kvinnors historia, eftersom de tillhör olika klasser, generationer, organisationer och partier. Här beskrivs hur två olika kvinnliga fackförbund 1922 kom i konflikt eftersom det ena förbundet kallades in som strejkbrytare när det andra strejkade. Flera artiklar handlar om hur de socialdemokratiska kvinnorna råkade i svåra lojalitetskonflikter mellan sina roller som kvinnor och partimedlemmar när det gällde synen på abort, hembiträdenas rätt till drägliga arbetsvillkor och särbeskattningsfrågan. I det avslutande kapitlet analyseras varför kvinnorörelsen fick ett så starkt uppsving under 1960- och 70-talen, men också hur och varför rörelsen splittrades och pacificerades. Kvinnor mot kvinnor är en antologi redigerad av Christina Florin, professor i kvinnohistoria, Lena Sommestad, chef för Institutet för Framtidsstudier, samt Ulla Wikander, professor i ekonomisk historia.

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
  • Författare: Christina Florin
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789172976849
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 249
  • Utgivningsdatum: 2004-10-01
  • Förlag: Norstedts Akademiska Förlag