bokomslag Kvantitativ metod från början
Samhälle & debatt

Kvantitativ metod från början

Annika Eliasson

Häftad

319:- (449:-)
  • 161 sidor
  • 2013

Andra format:

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser av insamlade data.

I boken sätts kvantitativ metod i ett sammanhang som visar förhållandet till vetenskaps- och ämnesteori. Som en röd tråd i boken löper forskningsprocessen – från problemformulering, teori- och metodval via datainsamling till analys av variabler samt presentation av resultat. För att konkretisera forskningsprocessen avslutas varje kapitel med övningar som vägleder läsaren genom denna process. Författaren tar också upp kritisk granskning av kvantitativa undersökningsresultat och visar hur man kan använda dataprogrammet SPSS för att lagra och analysera data. Denna tredje upplaga har uppdaterats för att kunna användas tillsammans med SPSS version 21.

Kvantitativ metod från början vänder sig i första hand till studenter i samhällsvetenskapliga ämnen samt yrkesutbildningar som lärar-, socionom- och sjuksköterskeutbildningarna men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.

Tredje upplagan

  • Författare: Annika Eliasson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789144089799
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 161
  • Utgivningsdatum: 2013-05-29
  • Förlag: Studentlitteratur