bokomslag Kvalitativa studier i teori och praktik
Psykologi & pedagogik

Kvalitativa studier i teori och praktik

SVENSSON, PER-GUNNAR & STARRIN, BENGT

Häftad

459:-
  • 262 sidor
  • 1996
Denna bok består av tre delar. I den första delen behandlas datainsamling och fältarbete. Här redogör författarna för deltagande observation, kvalitativ intervjumetodik och fältforskning. I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller, redovisas grounded theory, kvalitativ metod och datateknologi, delar och helheter samt analys av texter. Den tredje och sista delen tar upp validitetsproblematiken samt frågan om hur kvalitativa undersökningar kan rapporteras. Boken är avsedd för samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen inom universitet och högskola.
  • Författare: SVENSSON, PER-GUNNAR & STARRIN, BENGT
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144398518
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 262
  • Utgivningsdatum: 1996-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur