bokomslag Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2017  : en handbok med lagtext och kommentarer

Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2017 : en handbok med lagtext och kommentarer

Ulf Lindquist Sten Losman Olle Lundin Tom Madell

Häftad

  • 298 sidor
  • 2017
Kommunerna och landstingen är genom självstyrelsen och sina många förtroendevalda den svenska demokratins mest verkställande organ.

Det grundläggande regelverket för verksamheten är kommunallagen, som till stor del rör organisationen men också har bestämmelser om innehållet i de kommunala besluten.

Med denna lagkommentar vill författarna göra kommunallagen lätt att förstå, lätt att orientera sig i och lätt att tillämpa i det kommunala vardagsarbetet.

Sedan den förra upplagan har bl.a. införts nya bestämmelser om partistöd och om överlämnande av kommunala angelägenheter till privata utförare. Framställningen har i någon mån också utökats med rättsfall och kommentarer vad gäller rättsområden som tangerar kommunallagens bestämmelser och som är av betydelse för den kommunala verksamheten. Dessutom har ett kortare avsnitt om Europakonventionen om kommunal självstyrelse och dess betydelse för svensk kommunalrätt tillkommit.
  • Författare: Ulf Lindquist, Sten Losman, Olle Lundin, Tom Madell
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139020318
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 298
  • Utgivningsdatum: 2017-02-07
  • Förlag: Wolters Kluwer