bokomslag Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Nils Larsson Stieg Synnergren

Häftad

  • 291 sidor
  • 2015

Andra format:

Lokalhyra avser upplåtelse av hus eller del av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för byggnad i kommersiell verksamhet. För båda dessa upplåtelseformer gäller dessutom ett indirekt besittningsskydd. Detta har gjort det lämpligt att behandla dessa tillsammans.
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende på ett sådant sätt att alla efter en genomläsning ska kunna känna sig någorlunda säkra på vad som gäller. Refererade rättsfall redovisas. Boken innehåller också förslag till avtal och andra formulär. Denna femte upplaga har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis. Vidare har vissa avsnitt utvecklats.
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar samtliga nyttjanderätter till fast egendom. Andra böcker i serien med Nils Larsson och Stieg Synnergren som författare är Bostadshyresavtal i praktiken (fjärde uppl. 2014, Christina Wahlström är medförfattare), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (fjärde uppl. 2015), Jaktarrende (andra uppl. 2008) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (andra uppl. 2015). Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (andra uppl. 2012) med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.
  • Författare: Nils Larsson, Stieg Synnergren
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139114123
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 291
  • Utgivningsdatum: 2015-04-15
  • Förlag: Norstedts Juridik AB