bokomslag KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin
Psykologi & pedagogik

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

Lars-Göran Öst

Inbunden

599:- (789:-)
  • 264 sidor
  • 2010

Andra format:

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en alltmer efterfrågad behandlingsform. Boken beskriver hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska diagnoser: separationsångest och paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, specifi ka fobier, social fobi, tvångssyndrom, depression, beteendestörning och trotssyndrom, ADHD, ätstörningar, tics och Tourettes syndrom samt autism och självskadande beteende. Tillstånden beskrivs utifrån gällande diagnostiska kriterier, därefter visas hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut för respektive tillstånd och hur behandlingen kan läggas upp. Till de olika diagnoserna finns kliniska fallvinjetter. Boken avslutas med en översikt av det empiriska stödet för KBT vid de olika psykiska störningarna hos barn och ungdomar. Boken är avsedd som kursbok för all grundutbildning inom psykoterapi med KBT-inriktning. Den är också lämpad för professionellt verksamma behandlare.

  • Författare: Lars-Göran Öst
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789127115095
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 264
  • Utgivningsdatum: 2010-02-22
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk