bokomslag Kärlekens roll : hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna
Familj

Kärlekens roll : hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna

Sue Gerhardt

Inbunden

299:-
 • 252 sidor
 • 2007

Andra format:

Kärlekens roll berättar om vad de senaste rönen inom neuro­medi­cin, psykologi, psykoanalys och biokemi be­tyder för vår förståelse av hur spädbarn formas. Spädbarnets hjärna, visar forskningen, ut­veck­las inte bara genom genetiskt styrda processer, utan också i hög grad genom det sociala samspelet mellan barnet och dess vårdgivare. En väl fungerande interaktion bidrar till att bygga upp den sociala hjärnan, vilket möjliggör för den uppväxande individen att få en god känslomässig utveckling. En bristfällig interaktion i tidiga år kan senare ge problem med till exempel anorexi, drogmissbruk, personlighetsstörningar, depressioner eller ett anti­soci­alt beteende. OM FÖRFATTAREN Sue Gerhardt är praktiserande psykoterapeut med psyko­dyna­misk inriktning. Hon är en av grundarna av Oxford Parent Infant Project, ett pionjärprojekt för psykoterapeutisk hjälp till föräldrar med spädbarn. SAGT OM BOKEN "En oerhört viktig bok som måste läsas av varje förälder, läkare, lärare och politiker." Daniel Goleman, författare till Känslans intelligens "Nödvändig läsning inte bara för föräldrar, utan också för dem som arbetar med psykisk hälsa, utbildning eller är politiskt aktiva - ja, i själva verket för alla som intresserar sig för kommande generations välbefinnande." Allan N. Schore, psykoterapeut och forskare "Denna bok borde finnas tillgänglig för elevvårdande personal och i varje lärarrum, och inte minst för förskolepersonal. Den berör i allra högsta grad hälso- och sjukvårdens personal och har en avgörande relevans för alla personal­kategorier som inom psykiatrin och vid sociala enheter möter barn och ungdomar som far illa i livet." Britta Blomberg, psykolog och psykoterapeut, i förordet "Istället för att vara fylld av onödig jargong är boken skriven på ett enkelt språk och riktar sig till en stor krets av människor, även dem utan bakgrund i neuro­vetenskap. Trots det enkla språket går emellertid denna bok förhållandevis djupt in på området. För var och en som har intresse för det komplicerade sambandet mellan hjärna, medvetande och beteende ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv utgör denna bok en underbar läsning." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry "Den här viktiga boken är imponerande välresearchad och i allra högsta grad läsbar. Sue Gerhardt har tagit de de senaste framstegen inom neurovetenskap och applicerat dem på det vardagliga livet." Patricia Kerkham, Healthcare Counselling and Psychotherapy Journal "En verkligt användbar orientering av den nya neurovetenskapen och dess ­bekräftelse av den moderna psykoanalysens centrala grundprinciper; hur relationer­ formar oss och är av fundamental betydelse för terapeutiskt arbete och, än viktigare, hur avgörande kärleksfulla relationer är för vår kapacitet att bli mänskliga." Susie Orbach, psykoterapeut och sociolog "Uppfriskande ... Ingen som läser denna utmärkta bok kommer någonsin att ­anklaga en ­förälder för att 'skämma bort' sitt barn." Financial Times "Gerhardts bok är ett mycker välbehövligt korrektiv till författare som Steven Pinker,­ vilka har lagt för stor vikt vid genernas betydelse. Hon visar istället - i linje­ med Antonio Damasio och Daniel Goleman - att man inte kan 'separera hjärnan från hjärtat'. Spädbarn, liksom alla däggdjur, är av födseln programmerade­ att överleva, men det unika med dem är att de är programmerade att göra det i samspel med andra människor. De politiska implikationerna av Gerhardts bok är lika viktiga som de kommer att vara obehagliga för många. Det är svårt att läsa denna bok och känna sig tillfreds med de villkor under vilka många barn idag växer upp. Genom att använda sig av de nyaste rönen inom neurokemi gör Gerhardt en impone­rande plädering för att känslomässiga erfarenheter, särskilt från tidig barndom, har mätbara effekter på hur vi utvecklas som människor. Hon skär rakt igenom den förvirring som normalt omger ämnet och lyckas förklara hur dagliga­ interaktioner mellan späd­barnet och dess huvudsakliga vårdgivare har direkt ­effekt på hur hjärnan utvecklas. Gerhardt är inte den första personen som säger detta men forsknings­resultaten inom området har sipprat ut mycket långsamt till allmänheten. Just därför att de är så politiskt känsliga har forskarna varit motvilliga att torgföra sina resultat. Det finns en befriande kraft i Gerhardts bok, en villighet att sticka ut hakan och ta konsekvenserna. Kärlekens roll är oerhört viktig. Den borde vara obligatorisk läsning för alla föräldrar, lärare och politiker." Rebecca Abrams i The Guardian
 • Originaltitel: Why Love Matters - How Affection Shapes a Baby's Brain
 • Författare: Sue Gerhardt
 • Format: Inbunden
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789185703098
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 252
 • Utgivningsdatum: 2007-11-14
 • Översättare: Margareta Norlin
 • Förlag: Karneval förlag