bokomslag Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Elisabeth Eneroth

Häftad

  • 2014
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.

Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare av socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.

Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Dessa är Åsa Alfvengren, Umeå universitet; Therese Bäckman, Göteborgs universitet; Elisabeth Eneroth, Lunds universitet, Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet; Pernilla Leviner, Stockholms universitet; Anna­-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-­Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.
  • Författare: Elisabeth Eneroth
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789140678263
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2014-06-11
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB