bokomslag Islam och liberalismen

Islam och liberalismen

Carl Rudbeck

  • 74 sidor
  • 2013
Islam och liberalism kan vid första påseende tyckas vara
oförenliga storheter. Islam predikar människans underkastelse under Gud medan liberalismen tenderar att göra människan till alltings yttersta mått. Liberalismen är den breda ideologi som ger plats åt oliktänkande så länge oliktänkandet respekterar demokratiskt stiftade lagar. I ett liberalt samhälle måste inte alla vara liberala utan var och en får dyrka sin Gud på sitt sätt. Eller låta bli att alls dyrka.
I dag börjar vi se konturerna till nya former av islam, inte minst i USA och Europa där teologer och filosofer försöker jämka samman en gammal religion med det moderna samhället.
Den stora frågan är hur mycket islam låter sig reformeras
och ändå förbli trogen dess centrala dogmer. Det är en fråga som också är aktuell och relevant i dagens Sverige.
I denna skrift diskuterar Carl Rudbeck förhållandet mellan de båda lärorna. Han betonar att det finns djupa konflikter mellan dem men visar också att en någotsånär fredlig samexistens är möjlig.
Carl Rudbeck är journalist och doktorerade i litteraturhistoria. Han har undervisat i arabiska vid Stockholms universitet.
  • Författare: Carl Rudbeck
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789175669175
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 74
  • Utgivningsdatum: 2013-01-10
  • Förlag: Timbro