bokomslag Introduktion till metaanalys och systematiska översikter
Psykologi & pedagogik

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter

Hugo Hesser Gerhard Andersson

Häftad

369:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 1-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 169 sidor
  • 2015
Givet den mängd forskning som produceras årligen har behovet av ordentliga genomgångar av forskningslitteratur aldrig varit större. Systematiska litteratur¿översikter och metaanalyser är värdefulla verktyg för att kunna summera forskningen inom ett område på ett tillförlitligt sätt. Under de senaste 10 till 15 åren har antalet systematiska litteraturöversikter ökat markant inom medicinsk och psykologisk behandlingsforskning.

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter beskriver på ett enkelt sätt de mest vanligt förekommande metoderna inom området. Målsättningen med boken är att läsaren ska få tillämpbara kunskaper för att på egen hand kunna göra en systematisk litteraturöversikt med metaanalys och dessutom få kunskap om metodernas möjligheter och begränsningar. Praktisk vägledning med konkreta exempel och tillämpningar ges avseende forskningsprocessens samtliga faser - från val av frågeställning till urval, sökstrategier, databearbetning, statistiska analyser och slutsatser. Statistiska metoder för att beräkna effektstorlekar, kombinera och jämföra effekt¿storlekar från oberoende studier och för att genomföra analyser för att hantera felkällor beskrivs i boken. Boken behandlar även metaanalysens historiska bakgrund och dess framtid.

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter vänder sig främst till studenter men också till forskare och praktiker inom psykologi och medicin med intresse för behandlingsforskning.
  • Författare: Hugo Hesser, Gerhard Andersson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144110158
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 169
  • Utgivningsdatum: 2015-11-04
  • Förlag: Studentlitteratur AB