bokomslag Internationell beskattning
Juridik

Internationell beskattning

Mattias Dahlberg

Häftad

589:- (829:-)
  • 488 sidor
  • 2014

Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område.

Den här boken behandlar intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I avdelningen om skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för steg-modell. Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal för utformning och tolkning av skatteavtal. Inom området för EU-skatterätt behandlas EU-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning i många fall har förklarats vara i strid mot de grundläggande friheterna. Etableringsfriheten och de fria kapitalrörelserna ägnas särskilt stort utrymme. Den av EU-domstolen utvecklade rule of reason-doktrinen diskuteras ingående. Samtliga direktiv på den direkta beskattningens område behandlas.

Denna upplaga är väsentligt omarbetad mot bakgrund av både ny lagstiftning och ny rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Ett betydande utrymme ägnas åt 2012 års ränteavdragsbegränsningar inom företagsskattesektorn, särskilt vad gäller förenligheten med EU-rätten.

  • Författare: Mattias Dahlberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 4
  • ISBN: 9789144102825
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 488
  • Utgivningsdatum: 2014-12-08
  • Förlag: Studentlitteratur