bokomslag Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan
Psykologi & pedagogik

Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan

Marie Wrethander Bliding

Häftad

319:- (449:-)
  • 192 sidor
  • 2007

"Ska vi va idag?" är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga relationer i och utanför skolan. Ur barnens perspektiv kan handlingar där de både innesluter och utesluter varandra ses som nödvändiga inslag i deras relationsarbete. Delar av detta samspel kan också få till följd att barn utesluts ur gemenskaper, kränks eller mobbas av andra barn.

Boken beskriver skolan, organiserad av vuxna, som en central arena för socialt samspel där barn etablerar, upprätthåller och utvecklar relationer. De ordnar sin sociala tillvaro och skapar egna kamratkulturer som i sin tur utgör delar av mer övergripande kulturer och av samhället. För att kunna ingripa i vardagstillvaron och medverka positivt i barns uppväxt, kamratrelationer och sociala liv är det därför viktigt att alla vuxna i skolan har kunskaper om hur barn gör när de arbetar med relationer. Annars finns det en uppenbar risk för att situationer där barn utesluts eller utsätts för kränkande handlingar inte uppmärksammas som problem om de inte går att definiera som mobbning.

Boken vänder sig till studenter på grundläggande lärarutbildning. Den passar också utmärkt i specialpedagog- och psykologutbildning samt för kompetensutveckling av verksamma lärare och skolledare.

  • Författare: Marie Wrethander Bliding
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144046044
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 192
  • Utgivningsdatum: 2007-02-21
  • Förlag: Studentlitteratur