bokomslag Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt

Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Teresa Simon-Almendal

Kartonnage

  • 880 sidor
  • 2017

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

Inkomstskatt utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen.

I denna sextonde upplaga har vi beaktat publicerat material t.o.m. den 10 november 2016.

Supplement till 16:e upplagan

Supplementet kompletterar Inkomstskatt (3297-16), Inkomstskatt del 1 (3295-16) och Inkomstskatt del 2 (3296-16).

I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under 2017. Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari 2018. Ny rättspraxis har beaktats till och med november 2017.  Läs mer under fliken "Extramaterial".

  • Författare: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal
  • Format: Kartonnage
  • ISBN: 9789144117942
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 880
  • Utgivningsdatum: 2017-01-17
  • Förlag: Studentlitteratur AB