bokomslag Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Häftad

  • 391 sidor
  • 2015

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

Del 1 ger bl.a. en bild över inkomsbeskattningens funktion och utformning samt behandlar de olika inkomstslagen.

Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen. Inkomstskatt utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna.Denna femtonde upplaga är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2015.

  • Författare: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144105185
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 391
  • Utgivningsdatum: 2015-01-15
  • Förlag: Studentlitteratur