bokomslag IFRS-volymen 2017

IFRS-volymen 2017

Häftad

  • 2017
Om IFRS-volymen

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.

Nyheter i denna upplaga

Nytt i denna upplaga är två nya standarder som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018, men får tillämpas tidigare:

Ny IFRS 9 om finansiella instrument
Ny IFRS 15 om intäkter från avtal med kunder
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789187387852
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2017-04-01
  • Förlag: FAR AB