bokomslag I historiens spegel - långa linjer och tvärsnitt

I historiens spegel - långa linjer och tvärsnitt

Sverker Oredsson Lars M Andersson Åke Holmberg Dick Harrison

Häftad

  • 480 sidor
  • 2001
I Historiens Spegel - långa linjer och tvärsnitt är avsedd för kurs A och B. För de elever som enbart läser kurs A finns en särskilt anpassad bok, I Historiens Spegel - långa linjer.
Här presenteras världens och Sveriges historia från människosläktets början fram till år 1995. Historien fungerar som en spegel med vars hjälp vi lättare kan förstå nuet och även göra något bättre antaganden om framtiden.
Förutom den kronologiska framställningen finns i denna inbundna, kompletta bok (kurs A och B) "tvärsnitt" - om kvinnan i historien, om synen på "de andra", om klasser och klassmotsättningar, om nation och etnicitet, om upptäckter och uppfinningar m.fl. teman. Tvärsnitten ger ytterligare kunskap, men framför allt ger de en ny gruppering av stoffet, som bör kunna hjälpa lärare och elever att hitta andra aspekter på historien.
  • Författare: Sverker Oredsson, Lars M Andersson, Åke Holmberg, Dick Harrison
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789124166366
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 480
  • Utgivningsdatum: 2001-03-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB