bokomslag Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Bertil Bengtsson Richard Hager Anders Victorin

Häftad

  • 380 sidor
  • 2013

Andra format:

Första upplagan av denna lärobok skrevs av Bertil Bengtsson. Därefter övertog Anders Victorin arbetet med följande upplagor, något som medförde en utvidgad och fördjupad framställning på åtskilliga punkter. Efter hans
bortgång år 2006 har författarna uppdaterat och bearbetat boken. I denna åttonde upplaga har hänsyn tagits till ny lagstiftning, rättspraxis
och litteratur. Några inaktuella avsnitt har kortats ned. Bertil
Bengtsson svarar för kap. 14 och 919, Richard Hager för boken i övrigt.
  • Författare: Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139206132
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 380
  • Utgivningsdatum: 2013-01-30
  • Förlag: Norstedts Juridik