bokomslag Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass

Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass

Annika Persson Lena Wiklund

Häftad

  • 232 sidor
  • 2008
"Detta är den bok vi själva hade velat få när vi flyttade med sexåringarna till skolan. Då fanns inget skrivet att hämta inspiration från och förhålla sig till. Nu kan vi sammanfatta erfarenheterna från vårt tioåriga äventyr med sexåringar i skolan. Hur tänkte vi, vilka var våra ambitioner och hur blev det? Vi riktar oss till dem som utbildar sig till förskollärare eller redan arbetar i förskoleklassen, och som strävar efter att förskolans pedagogik ska ta plats i skolan. Boken kan med fördel användas även inom förskola och fritidshem.

Läs mer
Vi vill berätta om de möjligheter till lekfullt och meningsfullt lärande som ryms inom förskoleklassen som skolform, och om det tematiska arbetssätt som blivit vår drivkraft och skänkt mening åt vårt pedagogiska arbete.Två delar beskrivs mer ingående. Den ena är matematik, som ofta haft en stark koppling till skolan. Vi vill lyfta fram den matematik som kan finnas i små barns vardag. I vårt arbetssätt finns matematiken alltid närvarande som en del i varje större projekt, men också i lek och rutiner. Den andra delen är språk och språkutveckling. Erövringen av skriftspråket sätter fart på allvar för många barn under året i förskoleklassen. Det är viktigt att fylla denna process med mening och innehåll för att underlätta för barnen att utveckla ett effektivt verktyg för kommunikation."

Om författarna
Annika Persson och Lena Wiklund har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete i förskoleklass. De fick Ulla-Britta Bruunstipendiet år 2005 och är verksamma som lärare i förskoleklass i Södertälje.

  • Författare: Annika Persson, Lena Wiklund
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147053582
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 232
  • Utgivningsdatum: 2008-01-01
  • Förlag: Liber