bokomslag Human resource development

Human resource development

Peter Nilsson Andreas Wallo Dan Rönnqvist Bo Davidson

Flexband

  • 219 sidor
  • 2011
De flesta organisationer hävdar att personalen är deras viktigaste resurs, men lever inte upp till denna vackra formulering. Denna bok visar vägar från ord till handling.

Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet Human Resource Development (HRD), vilket omfattar lärande, kompetensutveckling, utbildningsplanering, ledarskap, förändringsprocesser och kompetensförsörjning. Författarna presenterar också en modell för hur praktiker i yrkeslivet kan axla ett utvecklingsinriktat personalarbete.

Till boken finns en webbplats som bl.a. innehåller en introduktionsfilm, ett diagnostiskt test, kapitelvisa kunskapstest och miniföreläsningar samt ett sluttest.

Human Resource Development vänder sig till studenter på högskoleutbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat.
  • Författare: Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson
  • Format: Flexband
  • ISBN: 9789144068442
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 219
  • Utgivningsdatum: 2011-09-29
  • Förlag: Studentlitteratur