bokomslag Hjälpmedelsboken : psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal
Vetenskap & teknik

Hjälpmedelsboken : psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal

Gunilla Gerland

Spiral

299:- (329:-)
Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 96 sidor
  • 2011
Gunilla Gerland är en välkänd handledare och författare med lång erfarenhet av autismspektrumtillstånd, i denna bok har hon breddat sig och visar på hjälpmedel och strategier som kan förenkla livet och stödja vuxna med psykiska funktionsnedsättningar generellt. Läsarröster: Jag välkomnar den här boken! För människor med psykiska funktionsnedsättningar har hjälpmedel inte alltid varit självklart och därför gläds jag åt en bok som kan göra skillnad i det stöd som ges. Hjälpmedelsboken är lätt att ta till sig med faktadelar varvat med intervjuer om hur hjälpmedel fungerar i vardagen. Berättelserna visar att den tekniska utvecklingen har stor betydelse för området men också att kreativa personer kan utveckla hjälpmedel för olika situationer. Boken tydliggör hur avgörande det är med ett individuellt utformat stöd och att det kan ta tid att hitta rätt former för det. Jag hoppas att all personal som kommer i kontakt med människor med psykiska funktionsnedsättningar läser boken och använder den för kunskapsutveckling, som uppslagsbok och inspiration men framför allt till att omsätta innehållet till praktisk användning av hjälpmedel. Det kan ge människor med olika funktionsnedsättningar större självständighet och mer inflytande över sina liv. Gunny Bäckström, Avdelningschef Verksamheter för personer med funktionsnedsättning, Tyresö kommun Hjälpmedel är för många förknippat med rullstolar och hörapparater, ämnade för personer med fysiska funktionsnedsättningar. En annan form av hjälpmedel är de kognitiva hjälpmedlen som ursprungligen är framtagna för personer med demens, förvärvade hjärnskador och utvecklingsstörning. På senare år har kognitiva nedsättningar uppmärksammats hos grupper som traditionellt tillhör psykiatrins verksamhetsområde; personer med till exempel adhd, autismspektrumtillstånd, schizofreni eller andra psykossjukdomar. Men även andra grupper, exempelvis personer med svåra sömnstörningar eller arbetsminnesproblem kan ha nytta av dagens hjälpmedel som innefattar så mycket mer än sådana som förskrivs av arbetsterapeuter. På ett tydligt och lättfattligt sätt åskådliggörs hjälpmedel och metoder för pedagogiskt stöd i denna bok. Intervjuer med personer som själva har prövat hjälpmedel varvas med information, weblänkar och illustrationer. Den här boken kan läsas av personer som själva har hjälpmedelsbehov, deras närstående och personal. Hjälpmedelsboken borde också finnas på psykiatriska mottagningar och avdelningar runt om i landet. Det är allas vårt ansvar att informera våra klienter, brukare och patienter vars vardag tyngs av svårigheter och nedsättningar, om hur vardagen inte bara kan underlättas utan också förses med en guldkant. I denna föresats är den här boken ett hjälpmedel. Susanne Bejerot, docent, överläkare och leg. psykoterapeut
  • Författare: Gunilla Gerland
  • Format: Spiral
  • ISBN: 9789197666053
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 96
  • Utgivningsdatum: 2011-08-25
  • Förlag: Pavus utbildning