bokomslag Hembud, förköp och samtycke : en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
Juridik

Hembud, förköp och samtycke : en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen

Erik Sjöman

Häftad

1249:-

Boken är slut i e-handeln

 • 283 sidor
 • 2017
När första upplagan av denna bok utkom hade 2005 års aktiebolagslag
precis trätt i kraft. De nya reglerna om hembuds-, förköps- och samtyckesförbehåll hade alltså, med något enstaka undantag, ännu inte
prövat vingarna i praktisk tillämpning. Annorlunda nu. Samtyckesförbehåll
har hittills införts i cirka 22 000 aktiebolag och förköpsförbehåll
i nästan 83 000 bolag. Hembudsförbehåll dominerar fortfarande stort
och återfinns i cirka 363 500 av de totalt cirka 546 500 aktiebolagen.
Flertalet av dessa bolag har låtit sina äldre hembudsförbehåll stå oförändrade
med stöd av övergångsregeln i 7 § ABP.

Denna fjärde upplaga är ajourförd per den 1 maj 2017 med beaktande
av litteratur och rättspraxis som tillkommit sedan tredje upplagan.
Fjärde upplagan återspeglar också aktuell registreringspraxis i Bolagsverket.
De kommenterade lagreglerna är i sak oförändrade jämfört med
tredje upplagan.
 • Orginaltitel: Hembud, förköp och samtycke : En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
 • Författare: Erik Sjöman
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 4
 • ISBN: 9789139116202
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 283
 • Utgivningsdatum: 2017-09-05
 • Förlag: Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Idag