bokomslag Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok

Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok

Torsten Sandström

Häftad

  • 153 sidor
  • 2013

Andra format:

I denna bok presenteras i lättillgänglig form reglerna kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag. Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Antalet handelsbolag inom den svenska varuhandeln och servicesektorn är betydande. För enkla bolag krävs inte registrering, varför antalet förblir okänt, men siffran är även där av avsevärd storlek.

Boken är första hand avsedd för studier i associationsrätt vid landets jurist- och ekonomutbildnngar. Icke desto mindre är den till stor nytta för den som vill starta smaverkan i handelsbolag, kommanditbolag eller i enkelt bolag.
  • Författare: Torsten Sandström
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139206545
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 153
  • Utgivningsdatum: 2013-08-14
  • Förlag: Norstedts Juridik AB