bokomslag Handbok i kvalitativa metoder
Psykologi & pedagogik

Handbok i kvalitativa metoder

AHRNE, GÖRAN & SVENSSON, PETER (EDS)

Häftad

449:- (599:-)

Boken är slut online

  • 245 sidor
  • 2011

Andra format:

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.

Läs mer
Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. I den andra delen går författarna in på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, observationer och textanalys. I denna del finns också specialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussioner, skuggning, forskning på internet, diskursanalys samt användningen av bilder. I den tredje och avslutande delen av boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan innebära att skriva akademiskt.
I denna andra upplaga har många kapitel aktualiserats och setts över. Dessutom finns två nya kapitel: ett om att intervjua barn och ett om att göra videoobservationer och analysera dessa.

Om författarna
Redaktörer är Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid SCORE i Stockholm och Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

  • Författare: AHRNE, GÖRAN & SVENSSON, PETER (EDS)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789147094462
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 245
  • Utgivningsdatum: 2011-02-02
  • Förlag: Liber AB

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: