bokomslag Hälsopromotion
Vetenskap & teknik

Hälsopromotion

Peter Korp

Häftad

429:-
  • 168 sidor
  • 2004

Hälsopromotion är ett ämnesområde som i dag drar till sig mycket uppmärksamhet och intresse, men det är också ett begrepp som är svårt att avgränsa och definiera. Denna bok är en grundläggande och kritisk introduktion till begreppet hälsopromotion och de idéer och perspektiv som det innefattar.

Utgångspunkten för boken är att hälsopromotion kan och bör ses som en diskurs. Det innebär i sin tur att hälsopromotion ses som någonting som är under förhandling och konstruktion, och som olika aktörer vill olika saker med och lägger olika innebörder i. Avsikten med denna bok är att klargöra och diskutera vad hälsopromotion är, socialt och politiskt.

Boken riktar sig i första hand till studenter på universitetsnivå inom alla former av hälsoinriktade utbildningar där begrepp som hälsofrämjande och hälsopromotion förekommer, men också till studenter inom det samhällsvetenskapliga området med ett intresse för social förändring och sociala rörelser. Boken är även av intresse för yrkesverksamma inom folkhälsa och hälsopedagogik.

  • Författare: Peter Korp
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144030289
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 168
  • Utgivningsdatum: 2004-06-09
  • Förlag: Studentlitteratur