bokomslag Hälsoarbete
Vetenskap & teknik

Hälsoarbete

Linda Ewles Ina Simnett

Häftad

409:- (589:-)
 • 354 sidor
 • 2005
Hälsoarbete är en praktisk handbok som beskriver hälsoarbetets teori och praktik. Bokens första del utforskar begreppen hälsa, hälsopromotion och folkhälsa, diskuterar etiska aspekter och identifierar organ och professioner som har en roll i det hälsofrämjande arbetet. Andra delen behandlar hälsobehov och forskning samt planering och utvärdering av hälsofrämjande aktiviteter och program. I tredje och sista delen behandlas praktiskt arbete såsom planering och genomförande av projekt, samhällsarbete, hjälp till människor att förändra sina hälsobeteenden, samarbete med massmedia samt politiskt arbete. Denna reviderade upplaga tar upp den senaste utvecklingen inom området, bland annat framväxten av multiprofessionella folkhälsoteam samt den nya kommunikations- och informationsteknologins betydelse för hälsofrämjande arbete. Boken riktar sig såväl till universitets- och högskolestuderande inom vårdsektorn och angränsande områden som till alla som arbetar med hälsoarbete för individer och grupper i samhället, hälso- och sjukvårdspersonal, sjukvårdsadministratörer, socialarbetare med flera. Texten är en översättning av originaltextens 5:e upplaga och är sakgranskad av Nina Buer, leg. sjukgymnast, med. dr och verksam som universitetslektor i vårdvetenskap, Örebro universitet. Andra upplagan
 • Originaltitel: Promoting health
 • Författare: Linda Ewles, Ina Simnett
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 2
 • ISBN: 9789144035963
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 354
 • Utgivningsdatum: 2005-06-23
 • Översättare: Karin Larsson Wentz
 • Förlag: Studentlitteratur