bokomslag Hälsa och psykologi
Vetenskap & teknik

Hälsa och psykologi

Sven Ingmar Andersson

Häftad

429:- (589:-)
 • 248 sidor
 • 2009

Vad betyder livsstilen för hälsan? Vad är stress? Medverkar psykosociala faktorer till uppkomst av sjukdom? Har det betydelse för sjukdomens förlopp? Vilka mekanismer rör det sig i så fall om? Hur kommer det sig att så många människor fortsätter att röka trots att de vet att det ökar risken att dö i cancer eller hjärt-kärlsjukdom? Vad är livskvalitet? Vilka är psykologins uppgifter i arbetet med hälsa och sjukdom?

Dessa och andra frågor om hälsa, sjukdom och psykologi avhandlas inom hälsopsykologin, som är ett ungt och dynamiskt forsknings-, utbildnings- och tillämpningsområde.

Hälsopsykologin är relevant för praktiskt taget allt som har med hälsa och sjukdom att göra. I flera ämnesområden, som medicin, rehabiliterings- och vårdvetenskap, kan hälsopsykologiska teorier integreras och praktiseras.

Komplexiteten i förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom uppmärksammas, liksom risken att ensidigt fokusera på endimensionella verklighetsbeskrivningar. Boken tar upp följande moment:

 • Hälsa och sjukdom
 • Vad är hälsopsykologi?
 • Modeller för hälsa och hälsobeteende
 • Stress, coping och hälsa
 • Livskvalitet och hälsa
 • Livsstil och hälsa
 • Hälsa och samhälle

Boken vänder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, vård och socialtjänst samt angränsande områden och till en intresserad allmänhet.

 • Författare: Sven Ingmar Andersson
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789144056197
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 248
 • Utgivningsdatum: 2009-06-11
 • Förlag: Studentlitteratur