bokomslag Gudstjänstboken : handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pings

Gudstjänstboken : handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pings

Inbunden

  • 142 sidor
  • 2005
Gudstjänstboken är den nya handboken för församlingens gudstjänstliv. Bokens syfte är att stimulera och uppmuntra (inte att reglera) församlingens gudstjänstliv. Boken är framtagen och rekommenderad av fyra frikyrkosamfund: Evangeliska Frikyrkan, Pingst, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet.

Gudstjänstboken rymmer både nyskrivet material och texter som har hämtats ur andra källor. Samtidigt finns tydliga förbindelser med de tidigare gudstjänsthandböckerna liksom till Psalmer och Sånger (med tillägg 2004) och Segertoner.

Innehållet präglas av korsbefruktning mellan samfundens traditioner, öppenhet för varandras olika kulturer och praxis, samt en vilja att restaurera gudstjänstlivet utifrån den stora kristna traditionen.
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789171957580
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 142
  • Utgivningsdatum: 2005-12-01
  • Förlag: Libris förlag