bokomslag Grundläggande logik

Grundläggande logik

Kaj B Hansen

  • Häftad
  • 600 sidor
  • 2003

Detta är en lärobok i elementär logik för studenter i datavetenskaperna, matematik eller filosofi, eller för vem som helst som vill lära sig logikens grunder. Tillräckliga förkunskaper är två eller tre års matematik från gymnasiet. Bokens innehåll och utformning gör den lämpad som förberedelse för utbildningen i logikprogrammering, kunskapsrepresentation och artificiell intelligens. Den kan också ingå som led i utbildningarna i filosofi, vetenskapsteori och diskret matematik.

Innehållet täcker grundläggande satslogik och predikatlogik samt elementär mängdteori. Dessutom ger boken en utförlig inledning till logikprogrammeringens logiska grundvalar. Ett appendix innehåller bl a bevis för fullständighetsteoremen.

I boken eftersträvas klarhet i definitioner och exemplifieringar av begreppen. Ett annat karakteristiskt drag är att stor vikt lägges vid träningen i det logiska hantverket. Detta syfte uppnås genom precisa formuleringar av problemtyper, lösningsmetoder och heuristiska regler samt genom ett stort antal grundligt utarbetade och kommenterade typexempel. Författarens erfarenhet är att detta bidrar till att hos läsaren snabbt utveckla en avsevärd kompetens och färdighet i logik. Dessutom innehåller boken ovanligt många övningar. Fjärde upplagan har utökats med ytterligare övningar.

Finns boken i din butik?

Boken finns inte i butik, men du kan köpa den i vår e-handel.

  • Författare: Kaj B Hansen
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144030265
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 600
  • Utgivningsdatum: 2003-04-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Idag