bokomslag Grunderna i läs- och skrivinlärning
Språk & ordböcker

Grunderna i läs- och skrivinlärning

Inger Fridolfsson

Häftad

329:- (479:-)
  • 284 sidor
  • 2008

Andra format:

De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten - nu ska de få lära sig läsa och skriva! Lärarens förmåga att entusiasmera och hitta rätt arbetsform så att alla barn kan få behålla sin nyfikenhet och vilja att lära är därför grundläggande. Men barnens tidigare möten med skrift skiljer sig ofta åt: medan flera barn redan kan läsa har andra endast en vag uppfattning om bokstävernas funktion. Barns vägar in i skriftspråket måste därför se olika ut, eftersom förutsättningarna hos dem skiljer sig åt. Grunderna i läs- och skrivinlärning är en bok som med utgångspunkt från senare års forskning och praktisk erfarenhet visar hur man kan arbeta med barns läs- och skrivinlärning. Författaren beskriver språkets roll för den skriftspråkliga utvecklingen, presenterar teorier kring läs- och skrivutveckling samt redogör för olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Det avslutande kapitlet ägnas åt läs- och skrivsvårigheter och hur skolan här kan arbeta preventivt. Boken vänder sig främst till lärarstudenter med inriktning mot de yngre åldrarna, men också till verksamma lärare som vill friska upp sina kunskaper kring läs- och skrivinlärning.
  • Författare: Inger Fridolfsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144008912
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 284
  • Utgivningsdatum: 2008-01-23
  • Förlag: Studentlitteratur