bokomslag Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Vetenskap & teknik

Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

BONDEVIK, MARGARETH & NYGAARD, HARALD A

Häftad

539:- (739:-)
 • 389 sidor
 • 2004

Symtom på akut sjukdom hos äldre är ofta vaga och okarakteristiska jämfört med dem man observerar hos yngre. Det är också vanligt att äldre människor har flera kroniska besvär. Dessa besvär behöver var för sig inte vara så allvarliga, men kan tillsammans leda till en generell svaghet som i sin tur innebär en nedsatt förmåga att fungera i vardagen.

Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv ger en introduktion till de viktigaste kärnområdena inom geriatrik och äldreomsorg och fokuserar företrädesvis på icke-psykiatriska problemställningar. Författarna redogör för grunddragen i generell gerontologi och för sjukdom och sjuklighet hos äldre. Tonvikten ligger på beskrivningar av problemkomplex som speglar hur olika sjukdomar och besvär påverkar äldres funktionsförmåga. I boken finns även beskrivningar av de diffusa besvär och symtom som äldre ofta får av olika sjukdomar t.ex. nedsatt rörlighet, nedsatt balans eller akut förvirring. Vidare behandlas arbetsmetoder, omvårdnad och generella behandlingsprinciper inom geriatrisk vård och omsorg.

Boken är skriven för universitets- och högskolestuderande inom hälso- och sjukvård, men kan också med fördel läsas av redan yrkesverksamma. Den är sakgranskad och bearbetad efter svenska förhållanden av Kerstin Blomqvist och Anna-Karin Edberg, båda doktor i medicinsk vetenskap.

 • Originaltitel: Tverrfaglig geriatri
 • Författare: BONDEVIK, MARGARETH & NYGAARD, HARALD A
 • Illustratör: Yngve Steensaeth
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789144032580
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 389
 • Utgivningsdatum: 2004-11-23
 • Översättare: Karin Grönwall
 • Förlag: Studentlitteratur