bokomslag Genetik

Genetik

Stefan A Escher Anssi Saura

Häftad

  • 368 sidor
  • 2009
Genetik är det första svenska standardverket i ämnet på trettio år. Boken ger en grundlig genomgång av alla genetikens basfakta och begrepp, från den genetiska koden via Mendels lagar till de principer som styr livets utveckling. Perspektivet är allmänbiologiskt och ger den molekylära bakgrunden till komplexa skeenden i individer, populationer och arter, men förklarar också omvänt hur evolutionära processer får konsekvenser på DNA-nivå. Boken avslutas med några kapitel som behandlar mekanismerna bakom genetiska sjukdomar, cancer och immungenetik samt en översikt över de vanligaste gentekniska metoderna. De många illustrationerna och exemplen konkretiserar resonemangen på ett pedagogiskt sätt.

Läs mer
Genetiken ägnar sig åt fundamentala problem inom biologin, som biologisk variation, arvsanlagens uppkomst och förändring och arvsmassans sammansättning och funktion. Dess tillämpningar kan spåras inom vitt skilda områden inom teknik och samhällsliv och den växande genetiska kunskapen ger upphov till frågeställningar som sträcker sig långt utanför forskningens domäner. Genetikens grunder är därför inte bara av intresse för biologer utan en angelägenhet för alla.
Boken vänder sig till studenter som läser grundkurser i genetik, men kan även med fördel läsas av dem som bara råkar vara intresserade av ämnet eftersom den är lättläst och inte kräver förkunskaper i andra ämnen.

Om författarna
Författarna är verksamma vid Umeå universitet, där Stefan A Escher är lektor i genetik och Anssi Saura är professor emeritus i genetik.

  • Författare: Stefan A Escher, Anssi Saura
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147093458
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 368
  • Utgivningsdatum: 2009-11-17
  • Förlag: Liber