bokomslag Funktionshindrade i välfärdssamhället 3:e uppl
Samhälle & debatt

Funktionshindrade i välfärdssamhället 3:e uppl

Rafael Lindqvist

Häftad

389:- (519:-)
  • 2012

Funktionshindrade i välfärdssamhället handlar om funktionshindrades livsvillkor på några centrala områden: arbete och försörjning, vård, omsorg och utbildning, men också om funktionshindrades roll som samhällsmedborgare med anspråk på delaktighet och inflytande.

Bokens fokus ligger till stor del på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar relaterade till funktionshindrades villkor. Men det finns naturligtvis en rad andra faktorer som också påverkar medborgarnas villkor som till exempel utvecklingen inom ekonomi och arbetsmarknad och inte minst de attityder och föreställningar vi har om vad det innebär att ha ett funktionshinder.

Den historiska framställningen visar på en utveckling från ett ensidigt individuellt handikappbegrepp, som betonar individens sjukdomar, skador och andra brister som konstituerande för handikappet, till ett mer relativt funktionshinderbegrepp som betonar omgivningens betydelse för om handikapp föreligger eller ej.

Boken vänder sig till studerande på universitet och högskolor, framför allt inom socialt arbete och vårdvetenskap.

Rafael Lindqvist är professor i sociologi, med inriktning funktionshinderforskning, Uppsala universitet.

  • Originaltitel: Funktionshindrade i välfärdssamhället 3:e uppl
  • Författare: Rafael Lindqvist
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789140682161
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2012-11-28
  • Förlag: Gleerups Utbildning