bokomslag Fritidskunskap
399:- (549:-)
 • 224 sidor
 • 2008
 • Del 6(Fritidskunskap)
Fritidskunskap behandlar begreppet fritid och hur fritiden påverkar våra liv, psykologiskt och socialt. Texten tar upp fritid både ur individens och ur gruppens perspektiv. Även fritiden och samhället behandlas.

Läs mer
Vad är fritid och hur fick vi fritid? Hur ser fritiden ut för olika grupper? Vem bestämmer över fritiden?
Fritid är ett spännande område men ett svårfångat begrepp! Alla människor har erfarenhet av att vara lediga men upplevelsen av att vara ledig och fri är väldigt olika.
I boken Fritidskunskap får läsaren kunskap om hur man kan se på begreppet fritid ur olika synvinklar:
- samhälleligt - hur fritiden har vuxit fram, hur mycket fritid vi har och hur samhället stödjer och organiserar fritid,
- psykologiskt - vad fritiden ger och betyder för oss som individer, till exempel hur vi uttrycker våra olika ”fritidsstilar”,
- sociologiskt - hur olika fritiden kan vara för olika grupper av människor, men också variera beroende på fas i livet.
Fritidskunskap ger också en överblick över hur fritidsvanor och fritidsintressen har förändrats över tiden och hur dessa kan komma att bli i framtiden.
I varje kapitel finns uppgifter insprängda i texten som innebär att man får fundera kring eller ta ställning till en konkret fråga. Varje kapitel avslutas med sammanfattningar och övningsuppgifter.

 • Originaltitel: Brutte løfter
 • Författare: Solveig Friberg, Maj Lis Jonsson
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 3
 • ISBN: 9789147092512
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 224
 • Utgivningsdatum: 2008-09-03
 • Del i serien: Fritidskunskap
 • Läsordning: 6
 • Förlag: Liber AB