bokomslag Fritidshemmets historiska dilemman : en nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan
Psykologi & pedagogik

Fritidshemmets historiska dilemman : en nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan

Malin Rohlin

Häftad

329:- (449:-)

Boken är slut online

 • 215 sidor
 • 2013
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den "problematiska fritiden" förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans slut fram till att föräldrarna kommer hem från arbetet. Hur den problematiska fritiden ska lösas är ett tema med rötter i Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Bergs idéer kring sekelskiftet 1900, då den s.k. arbetsstugan grundades. Malin Rohlin lyfter fram olika aspekter som bidragit till ett visst tänkande och vissa föreställningar om fritidshemmet under olika tidsperioder.

Läs mer
I boken problematiseras bl.a. styrningen av fritidshemmet och författaren visar hur olika arenor tagit form – den sociala arenan, den socialpedagogiska arenan och den utbildningspedagogiska. Handlar fritidshemmets verksamhet t.ex. bara om vård och omsorg? Hur påverkas fritidspedagogutbildningen och synen på fritidspedagogens roll under de olika tidsperioderna? Det är i spänningsfältet mellan skolans och samhällets behov som fritidshemmets verksamhet definieras. Malin Rohlin visar att framväxten av dagens fritidshem styrs och har styrts av olika aktörer och intressen under olika tidsperioder.
Boken vänder sig till skolledare, lärare, fritidspedagoger, studerande, politiker och tjänstemän, som på olika sätt berörs av den verksamhet som idag utformas i samarbetet mellan fritidshem och skola.

Om författarna
Malin Rohlin är universitetslektor och prefekt på Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet.

 • Författare: Malin Rohlin
 • Formgivare: Christina Lenz
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789176566794
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 215
 • Utgivningsdatum: 2013-07-05
 • Förlag: Liber AB

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: